2.3.0

Pytania i odpowiedzi

 

Typowa lekcja trwa 45 minut. Lekcja rozszerzona to 90 minut.

Jeżeli lekcja zostanie odwołana przez ucznia 5 godzin przed jej rozpoczęciem, wtedy nie przepada i jest przeniesiona na koniec pakietu. Jeśli termin nie jest zachowany – lekcja przepada.

W ciągu półrocza można dwukrotnie odwołać zajęcia.

Jeśli z powodu problemów technicznych nie jest możliwe przeprowadzenie lekcji, wtedy lekcja jest przeniesiona na inny, możliwie najbliższy termin.